Zmiana godzin i dni obsługi klientów

W Dziale Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych oraz na samodzielnym stanowisku ds. Funduszu Alimentacyjnego w okresie od 01 grudnia 2023 r. do dnia 29 grudnia 2023 r. bezpośrednia obsługa klienta będzie prowadzona od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 07:00 do 14:00.

W każdy piątek, w okresie wskazanym Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych oraz samodzielne stanowisko ds. Funduszu Alimentacyjnego będą wyłączone z obsługi klientów (zarówno bezpośredniej, jak i telefonicznej).

Celem zapewnienia ciągłości obsługi w okresie wskazanym wyżejdokumenty i wnioski w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego można:

  1. przesłać do tut. Ośrodka za pośrednictwem platformy ePuap:

/MOPSGUBIN/SkrytkaESP oraz platformy Empatia,

2. wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie, ul. Gdańska 17, 66-620 Gubin.

Skip to content