Zgłoszenia do XIII Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza do zgłaszania kandydatur do
XIII edycji Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman. Zgłoszenia są
przyjmowane do 24 września br. Laureaci będą wybierani w dwóch
kategoriach:

     * osoba szczególnie zasłużona w działania na rzecz dzieci;
    * organizacja pozarządowa, która w sposób szczególny pomaga
dzieciom.

 Kandydatami mogą być m.in.:

    * wolontariusze lub pracownicy organizacji pozarządowych, sektora
oświaty, ochrony zdrowia, opieki społecznej, wymiaru sprawiedliwości,
nauczyciele, psychologowie, pedagodzy i edukatorzy, lekarze i
pielęgniarki, asystenci społeczni, itp.
    * organizacje pozarządowe działające na terenie Polski.

Skip to content