Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług porządkowych w pomieszczeniach MOPS przy ul. Gdańskiej 17 – na rok 2022.

Skip to content