Wyższe kryteria dochodowe

w pomocy społecznej od 1 stycznia 2022 r.

776  zł – dla osoby samotnie gospodarującej

600 zł – dla osoby w rodzinie

Skip to content