Uwaga!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie informuje o zmianie numeracji pokoi:

Nazwa komórki organizacyjnejDawny numer pokojuAktualna numeracja
  Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych    134  128
Samodzielne stanowisko ds. funduszu alimentacyjnego  135  129  
  Asystenci rodziny    123  118
  Kasa  113  110  
  Dział pomocy społecznej  106  103  
  Dział środowiskowy / Rejony socjalne  
  Rejon II Rejon V    107  104
  Rejon I Rejon III Rejon IV    108  105
  Rejon VI Rejon VII  109  106
  Samodzielne stanowisko ds. administracji
Zastępca kierownika
  112  109
  Kierownik  111   108
Skip to content