Świadczenie wspierające

Osoby zainteresowane uzyskaniem świadczenia wspierającego szczegółowe informacje mogą uzyskać pod adresem internetowym (https://www.gov.pl/web/uw-lubuski/swiadczenie-wspierajace—nowe-rozwiazania-w-systemie-swiadczen-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami-i-ich-opiekunow) bądź przez kontakt telefoniczny z pracownikami Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp., pod nr 95 7851447 w każdy poniedziałek od godziny 7:30 do 18:00 oraz od wtorku do piątku od godziny 7:30 do 15:30.

Jednocześnie informujemy, że tut. Ośrodek nie prowadzi w siedzibie dystrybucji wniosków o świadczenie wspierające oraz wniosków ws. wydania decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.

Skip to content