Druki do pobrania

Druki wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków można pobrać w siedzibie Ośrodka lub ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

  1. Zasiłek rodzinny i dodatki

https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-rodzinny-oraz-dodatki—wzor-wniosku-do-stosowania-na-nowy-okres-20212022

2. Zasiłek pielęgnacyjny

https://www.gov.pl/web/rodzina/v-zasilek-pielegnacyjny111

3. Świadczenie pielęgnacyjne na zasadach obowiązujących od 2024 roku

https://www.gov.pl/web/rodzina/11iv-jednorazowa-zapomoga-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka-tzw-becikowe

4. Świadczenie pielęgnacyjne na “starych zasadach”

https://www.gov.pl/web/rodzina/vii-wiadczenie-pielegnacyjne111

5. Specjalny zasiłek opiekuńczy

https://www.gov.pl/web/rodzina/specjalny-zasilek-opiekunczy—wzor-wniosku-do-stosowania-na-nowy-okres-20212022

6. Świadczenie rodzicielskie

https://www.gov.pl/web/rodzina/viii-wiadczenie-rodzicielskie111

7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe)

https://www.gov.pl/web/rodzina/jednorazowa-zapomoga-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka-tzw-becikowe—wzor-wniosku-do-stosowania-od-1-listopada-2021-r

8. Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu – Program “Za Życiem”

https://www.gov.pl/web/rodzina/ix-jednorazowe-swiadczenie-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka-u-ktorego-zdiagnozowano111

Wniosek można również złożyć elektronicznie za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia:

https://wnioski.mpips.gov.pl wnioski elektroniczne do złożenia dostępne będą w zakładce eWnioski.

Zachęcamy do korzystania.

Skip to content