Program “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie od 1 marca 2022r. realizuje program resortowy „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach pobytu dziennego, w miejscu.

Całkowity koszt zadania wynosi: 9.792,00 zł

Wartość dofinansowania wynosi: 9.792,00 zł

            Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami dorosłymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

            Opieka wytchnieniowa ma na celu odciążenie opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki. Dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi przyznane w ramach Programu.

Program jest realizowany od 01 marca 2022r. do 31 grudnia 2022r.

Skip to content