ARCHIWUM – Program “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie przystępuje do Programu “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021,  który będzie realizowany w terminie od dnia 1

stycznia 2021r.  do  dnia 31 grudnia 2021. Nabór wniosków ogłosiło Ministerstwo Rodziny, Pracy Polityki Społecznej. Podstawą prawną realizacji Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z

dnia 23  października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192 ze zm.).

                 Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności a także 

osobami ze  znacznym stopniem niepełnosprawności  oraz orzeczeniami równoważnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w wykonywaniu obowiązków  lub

zapewnienie zastępstwa w opiece, dzięki czemu opiekunowie zyskają czas dla siebie.

Zainteresowani przystąpieniem do Programu mogą uzyskać więcej informacji o kwalifikacji uczestników programu, formach i zakresie pomocy m.in. pod linkiem: https://www.gov.pl

/web/rodzina/rusza-nabor-wnioskow-do-programu-opieka-wytchnieniowa–edycja-2021-dla-samorzadow2  oraz  kontaktując się telefonicznie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy

Społecznej w Gubinie pod  nr.tel.  68 455 81 51.

Skip to content