ARCHIWUM – Program Opieka wytchnieniowa – edycja 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie realizuje program resortowy „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Całkowity koszt zadania: 6.520,00 zł

Wartość dofinansowania: 6.520,00 zł

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad osobami z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Opieka wytchnieniowa ma na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki, dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.

Na terenie miasta Gubina wsparciem w formie opieki wytchnieniowej objęty został 1 opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Skip to content