ARCHIWUM – Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim prowadzi nabór uczestników do Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Celem programu jest redukcja zachowań agresywnych  u jego uczestników, kształtowanie postaw partnerstwa i szacunku wobec innych oraz odpowiedzialności za popełnione czyny przemocowe. 

Planowany termin realizacji Programu od września do grudnia 2021r. Rekrutacja uczestników prowadzona będzie do 31.07.2021r. Program prowadzony będzie w cyklu zamkniętym. Czas trwania programu to 60 godzin, zajęcia odbywać będą się raz w tygodniu. Udział w Programie jest bezpłatny. 

Skip to content