Program “Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie informuje, że Gmina Gubin o statusie miejskim w 2024 r. realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024, finansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia, poprzez zapewnienie usługi asystencji osobistej polegającej na pomocy w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Czas trwania Programu: 08.03.2024 r. – 31.12.2024 r.

Całkowita wartość dofinansowania wyniosła: 176.888,40 zł

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest  skierowany do:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie:
 • znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystenta w szczególności polegały na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
 • zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz.U.2024.296 t.j).

Skip to content