Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2022”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2022” finansowany w ramach programu ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Państwowego Funduszu Solidarnościowego.

Wartość dofinansowania wynosi- 49.266,00 zł.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne) w wykonywaniu codziennych czynności  oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym poprzez umożliwienie im jak największej niezależności, zapewnienie wsparcia, pomocy adekwatnej do potrzeb oraz umożliwienie zaangażowania osób z niepełnosprawnościami w wydarzenia społecznej, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe.

Usługi asystenckie świadczone są bezpłatnie przez 7 dni w tygodniu w ilości określonej indywidualnie dla każdego uczestnika.

Program jest realizowany od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Skip to content