Pozyskano środki z budżetu państwa

Gmina Gubin o statusie miejskim w maju 2024 r. pozyskała w ramach “Rządowego programu przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030” dodatkowe środki na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego.

Skip to content