Poszukiwani kandydaci na rodziny zastępcze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie informuje, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim, jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej prowadzi nabór kandydatów  do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny  zastępczej muszą spełniać warunki, o których mowa w art.42 ust. 1-3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Oferowane jest szkolenie dla rodzin zastępczych, poradnictwo psychologiczne i prawne, wsparcie koordynatorów dla rodzin zastępczych, wsparcie finansowe, pomoc materialną dla pełnoletnich wychowanków.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10 B, 66-600 Krosno Odrzańskie, tel. 68 383 02 02, e-mail: sekretariat@pcpr.powiatkrosnienski.pl.

Osoba do kontaktu: Anna Rauer – Kierownik Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

https://pcpr.powiatkrosnienski.pl/112-2

Mass Image Compressor Compressed this image. https://sourceforge.net/projects/icompress/ with Quality:80

Informacje oraz grafika pochodzą ze strony internetowej PCPR w Krośnie Odrz.

Skip to content