Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług opiekuńczych

Świadczenie usług opiekuńczych u Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie w miejscu ich zamieszkania w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Skip to content