Podziękowania za udzielone wsparcie!

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie, w imieniu osób objętych wsparciem, pragnie podziękować Szkolnemu Klubowi Wolontariatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gubinie, opiekunowi klubu Panu Robertowi Woszakowi oraz wszystkim darczyńcom za przygotowanie paczek żywnościowych dla najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej gminy.

Skip to content