Kandydat na opiekuna prawnego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie pilnie poszukuje kandydata na opiekuna prawnego dla osoby dorosłej całkowicie ubezwłasnowolnionej. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym pod nr tel. 68 455 81 51.

Czytaj więcej »

Ogłoszenie o pracy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie zatrudni asystenta rodziny Wymagania niezbędne: spełnienie, co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków: wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co

Czytaj więcej »

Ogłoszenie o naborze – księgowy

Miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie Wymiar etatu: pełen etat Ilość etatów: 1 Wydział: Dział Finansowo-Księgowy Data udostępnienia: 2022-05-25 Ogłoszono dnia: 2022-05-25 przez  Teresa Dziedzic Termin składania dokumentów: 2022-06-06, do godziny 12:00:00 Nr ogłoszenia: 2/2022 Zlecający: Kierownik MOPS Teresa Dziedzic I. Wymagania w stosunku do kandydatów: a. Wymagania niezbędne: 1) obywatelstwo polskie (w procedurze naboru mogą brać udział obywatele

Czytaj więcej »

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2022”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2022” finansowany w ramach programu ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Państwowego Funduszu Solidarnościowego. Wartość dofinansowania wynosi- 49.266,00 zł. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie

Czytaj więcej »

Ogłoszenie o naborze – Główny księgowy

Ogłoszenie: Główny Księgowy Miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie Wymiar etatu: pełen etat Ilość etatów: 1 Wydział: Dział Finansowo-Księgowy Data udostępnienia: 2022-04-22 Ogłoszono dnia: 2022-04-22 przez  Teresa Dziedzic Termin składania dokumentów: 2022-05-04, do godziny 12:00:00 Nr ogłoszenia: 1/2022 Zlecający: Kierownik MOPS Teresa Dziedzic I. Wymagania w stosunku do kandydatów: a. Wymagania niezbędne: 1) obywatelstwo polskie (w procedurze naboru mogą

Czytaj więcej »

Ogłoszenie o pracy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie zatrudni pracownika socjalnego Wymagania kwalifikacyjne: należy spełnić, co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków: – ukończenie kolegium pracowników służb społecznych, – ukończenie studiów na kierunku praca socjalna, – ukończenie do dnia 31 grudnia 2013 r. studiów o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na

Czytaj więcej »
Skip to content