Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2022”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2022” finansowany w ramach programu ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Państwowego Funduszu Solidarnościowego. Wartość dofinansowania wynosi- 49.266,00 zł. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie

Czytaj więcej »

Ogłoszenie o naborze – Główny księgowy

Ogłoszenie: Główny Księgowy Miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie Wymiar etatu: pełen etat Ilość etatów: 1 Wydział: Dział Finansowo-Księgowy Data udostępnienia: 2022-04-22 Ogłoszono dnia: 2022-04-22 przez  Teresa Dziedzic Termin składania dokumentów: 2022-05-04, do godziny 12:00:00 Nr ogłoszenia: 1/2022 Zlecający: Kierownik MOPS Teresa Dziedzic I. Wymagania w stosunku do kandydatów: a. Wymagania niezbędne: 1) obywatelstwo polskie (w procedurze naboru mogą

Czytaj więcej »

Ogłoszenie o pracy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie zatrudni pracownika socjalnego Wymagania kwalifikacyjne: należy spełnić, co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków: – ukończenie kolegium pracowników służb społecznych, – ukończenie studiów na kierunku praca socjalna, – ukończenie do dnia 31 grudnia 2013 r. studiów o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na

Czytaj więcej »

Ogłoszenie o pracy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie zatrudni asystenta rodziny Wymagania niezbędne: spełnienie, co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków: wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co

Czytaj więcej »

Infolinia NFZ dla pacjentów onkologicznych z Ukrainy

Narodowy Fundusz Zdrowia utworzył całodobową i bezpłatną infolinię pod numerem 800 190 590 dla pacjentów onkologicznych z Ukrainy, którzy musieli przerwać terapię w swoim państwie, ze względu na agresję Rosji. Dzwoniąc pod bezpłatny numer pacjent będzie mógł zgłosić potrzebę kontynuacji leczenia onkologicznego w Polsce. Szczegółowe informacje w poniższym linku: http://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/infolinia-nfz-dla-pacjentow-onkologicznych-z-ukrainy,8156.html

Czytaj więcej »

Program “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie od 1 marca 2022r. realizuje program resortowy „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach pobytu dziennego, w miejscu. Całkowity koszt zadania wynosi: 9.792,00 zł Wartość dofinansowania wynosi: 9.792,00 zł             Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin i opiekunów sprawujących

Czytaj więcej »
Skip to content