ARCHIWUM – Ogłoszenie o pracy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie zatrudni pracownika socjalnego Wymagania kwalifikacyjne: należy spełnić, co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków: – ukończenie kolegium pracowników służb społecznych, – ukończenie studiów na kierunku praca socjalna, – ukończenie do dnia 31 grudnia 2013 r. studiów o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na

Czytaj więcej »

ARCHIWUM – Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim prowadzi nabór uczestników do Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Celem programu jest redukcja zachowań agresywnych  u jego uczestników, kształtowanie postaw partnerstwa i szacunku wobec innych oraz odpowiedzialności za popełnione czyny przemocowe.  Planowany termin realizacji Programu od września do grudnia 2021r. Rekrutacja

Czytaj więcej »

ARCHIWUM – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

W związku z rozpoczęciem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 i jego wydłużeniem do 30 września br. uprzejmie informujemy, że podstawową metodą realizacji obowiązku spisowego jest samospis poprzez aplikację dostępną na stronie https://spis.gov.pl/. Przypominamy, że internetowo można się spisać również w urzędach gmin i wojewódzkich urzędach statystycznych na specjalnie przygotowanych w tym celu stanowiskach komputerowych

Czytaj więcej »

ARCHIWUM – Nabór

Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Zielonej Górze, prowadzi nabór na nowy rok szkolny 2021/2022. Zapraszają młodzież w wieku od 14 do 18 lat, mających problemy z nauką, ukończeniem szkoły oraz trudną sytuacją materialną/życiową. Zapewniają bezpłatny internat wraz z pełnym wyżywieniem oraz całodobową opiekę sprawowaną przez wykwalifikowaną kadrę. Proponują kształcenie na

Czytaj więcej »

ARCHIWUM – Ważna informacja!

Od nowego roku szkolonego 300 zł w ramach programu “Dobry Start” będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie w całym kraju świadczenie przysługuje ponad 4,5 mln dzieci. W ramach programu rodzice – bez względu na dochody – mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia

Czytaj więcej »

ARCHIWUM – Ankieta

Szanowni Państwo! Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa na zlecenie PowiatuKrośnieńskiego realizuje „Diagnozę problemów społecznych”, napotrzeby utworzenia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznychw Powiecie Krośnieńskim”. W związku z tym prosimy o uzupełnienieANONIMOWEJ ANKIETY, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentówdla naszego Powiatu, służących rozwiązywaniu problemów z jakimiborykają się mieszkańcy. Poprzez przygotowany specjalny link, wszyscy mieszkańcy mająmożliwość wypełnienia anonimowej ankiety bezpiecznie w swoim domu.Ankietę można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego,komputera, czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadajądostęp do Internetu. Wystarczy kliknąć w link, odpowiedzieć na kilkapytań, a następnie kliknąć „wyślij”. https://p-krosnienski-mie.webankieta.pl/

Czytaj więcej »
Skip to content