Ogłoszenie o pracy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie zatrudni pracownika socjalnego Wymagania kwalifikacyjne: należy spełnić, co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków: – ukończenie kolegium pracowników służb społecznych, – ukończenie studiów na kierunku praca socjalna, – ukończenie do dnia 31 grudnia 2013 r. studiów o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na

Czytaj więcej »

Ogłoszenie o pracy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie zatrudni asystenta rodziny Wymagania niezbędne: spełnienie, co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków: wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co

Czytaj więcej »

Infolinia NFZ dla pacjentów onkologicznych z Ukrainy

Narodowy Fundusz Zdrowia utworzył całodobową i bezpłatną infolinię pod numerem 800 190 590 dla pacjentów onkologicznych z Ukrainy, którzy musieli przerwać terapię w swoim państwie, ze względu na agresję Rosji. Dzwoniąc pod bezpłatny numer pacjent będzie mógł zgłosić potrzebę kontynuacji leczenia onkologicznego w Polsce. Szczegółowe informacje w poniższym linku: http://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/infolinia-nfz-dla-pacjentow-onkologicznych-z-ukrainy,8156.html

Czytaj więcej »

Program “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie od 1 marca 2022r. realizuje program resortowy „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach pobytu dziennego, w miejscu. Całkowity koszt zadania wynosi: 9.792,00 zł Wartość dofinansowania wynosi: 9.792,00 zł             Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin i opiekunów sprawujących

Czytaj więcej »

Kurs Polskiego Języka Migowego

Stowarzyszenie “Pitagoras” informuje o możliwości przystąpienia do udziału w kursie polskiego języka migowego (PJM) na każdym z trzech poziomów zaawansowania, trwającym 60 godzin lekcyjnych, a także o możliwości uzyskania indywidualnego dofinansowania do Kursu języka migowego PJM do 90%. Bardzo często głusi napotykają bariery komunikacyjne w życiuspołecznym, bo mają utrudniony dostęp do tłumaczy języka migowego. Kursy odbywają się średnio raz w tygodniu po południu (np. od 16.00 do 20.00). Kurs kończy się egzaminem i certyfikatem, ale osoby które nie chcą do niego przystępować otrzymają zaświadczenie. Ze względu na pandemię _COVID-19_ kurs prowadzony jest w formiewideokonferencji przy użyciu programu ZOOM, co pozwala oszczędzićczas i środki, a  jak praktyka pokazała jest bardzo efektywny. Koszt kursu/etapu od jednej osoby wynosi 900,00 zł, ale można uzyskaćdofinansowanie w PFRON. Dofinansowanie do kursu w województwie lubuskim wynosi do 90% cenykursu (może być mniejsze), co dla uczestnika oznacza zaledwie wydatekw wysokości ok. 90,00 zł. Dofinansowanie może uzyskać każda osoba, która ma kontakt zosobami z trudnościami w komunikowaniu się (niekoniecznie głuchymi),a pracownicy socjalni taki kontakt mają. Wnioski należy przesłać do nas celem sprawdzenia na adres pocztyelektronicznej jezykmigowy@pitagoras.org.pl, a po weryfikacji oryginałprzesłać do PFRON. Wnioski należy przesłać do nas jak najszybciej, a najpóźniejdo 28.02.2022 r. ponieważ PFRON ma ograniczone środki i liczy siękolejność zgłoszeń. Pomagamy w wypełnieniu wniosku, który załączamy do niniejszejwiadomości. Informacje o kursach: https://www.pitagoras.org.pl/wniosek-pfron-kursy W razie pytań zapraszamy do kontaktu. Poniżej znajduje się wniosek o dofinansowanie

Czytaj więcej »

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy oraz Rodzina 500+

Od nowego roku na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 35. miesiąca życia, przysługuje nowe, dodatkowe wsparcie – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO). Świadczenie będzie realizował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.  Rodzinny kapitał opiekuńczy wyniesie 12 tys. zł i będzie wypłacany w miesięcznych częściach – po 500

Czytaj więcej »

Ogłoszenie o pracy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie zatrudni asystenta rodziny Wymagania niezbędne: spełnienie, co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków: wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co

Czytaj więcej »
Skip to content