Ogłoszenie o naborze – Główny księgowy

Miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie Wymiar etatu: pełen etat Ilość etatów: 1 Wydział: Dział Finansowo-Księgowy Data udostępnienia: 2021-11-18 Ogłoszono dnia: 2021-11-18 przez  Teresa Dziedzic Termin składania dokumentów: 2021-11-29, do godziny 12:00:00 Nr ogłoszenia: 8/2021 Zlecający: Kierownik MOPS Teresa Dziedzic I. Wymagania w stosunku do kandydatów: a. Wymagania niezbędne: 1) obywatelstwo polskie (w procedurze naboru mogą brać udział obywatele

Czytaj więcej »

ARCHIWUM – Program Opieka wytchnieniowa – edycja 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie realizuje program resortowy „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Całkowity koszt zadania: 6.520,00 zł Wartość dofinansowania: 6.520,00 zł Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad osobami z orzeczeniem o niepełnosprawności. Opieka

Czytaj więcej »

ARCHIWUM – Program “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie przystępuje do Programu “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021,  który będzie realizowany w terminie od dnia 1 stycznia 2021r.  do  dnia 31 grudnia 2021. Nabór wniosków ogłosiło Ministerstwo Rodziny, Pracy Polityki Społecznej. Podstawą prawną realizacji Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23  października 2018

Czytaj więcej »

ARCHIWUM – Wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ od 1 lutego 2021r.

31 maja 2021r. kończy się okres świadczeniowy 2019/2021. Aby otrzymać świadczenie wychowawcze po 1 czerwca 2021r. trzeba złożyć nowy wniosek. Wnioski o świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy, trwający od 1 czerwca 2021r. do 31 maja 2022r. można składać  już od 1 lutego 2021r. drogą elektroniczną  przez portal Emp@tia, kanały bankowości elektronicznej lub

Czytaj więcej »
Skip to content