Programy realizowane w 2023 roku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie informuje, że Gmina Gubin o statusie miejskim w 2023 r. realizowała Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Solidarnościowego. Podstawą prawną Programu był art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018

Czytaj więcej »

Uwaga!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie informuje o zmianie numeracji pokoi: Nazwa komórki organizacyjnej Dawny numer pokoju Aktualna numeracja   Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych     134   128 Samodzielne stanowisko ds. funduszu alimentacyjnego   135   129     Asystenci rodziny     123   118   Kasa

Czytaj więcej »

Korpus Wsparcia Seniorów – edycja 2024

W związku z realizacją Modułu I w/w programu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie informuje o możliwości skorzystania z usługi tzw. „opieki na odległość” przy użyciu opaski bezpieczeństwa. Taka opaska zapewnia możliwość sprawowania opieki na odległość nad seniorami całodobowo, również w dni wolne i święta. Działanie to skierowane jest do

Czytaj więcej »

Świadczenie wspierające

Osoby zainteresowane uzyskaniem świadczenia wspierającego szczegółowe informacje mogą uzyskać pod adresem internetowym (https://www.gov.pl/web/uw-lubuski/swiadczenie-wspierajace—nowe-rozwiazania-w-systemie-swiadczen-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami-i-ich-opiekunow) bądź przez kontakt telefoniczny z pracownikami Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp., pod nr 95 7851447 w każdy poniedziałek od godziny 7:30 do 18:00 oraz od wtorku do piątku od godziny 7:30 do

Czytaj więcej »

Uwaga

W związku z pojawiającymi się sygnałami o prowadzonych przez firmy zewnętrzne zbiórkach środków pieniężnych na udzielenie wsparcia osobom potrzebującym oraz doposażenie naszego Ośrodka prosimy Państwa o zachowanie szczególnej ostrożności. Prosimy w szczególności o nie dokonywanie wpłat na podane rachunki bankowe, nie klikanie w przesyłane linki i nie wchodzenie na strony

Czytaj więcej »

Kasa MOPS zamknięta w dniach od 26.01.2024 do 02.02.2024 r.

Informujemy, że w dniach od 26.01.2024 r. do 02.02.2024 r. Kasa tut. Ośrodka będzie nieczynna. Osoby, którym termin wypłaty świadczeń ustalono w decyzji administracyjnej na dzień 31.01.2024 r. proszone są o zgłoszenie się po ich odbiór w godzinach 10:00 – 12:00. W tym dniu świadczenia zostaną wypłacone wyłącznie tym osobom.

Czytaj więcej »

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie poszukuje kandydatów na opiekuna prawnego dla osób częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych

Osoby zainteresowane sprawowaniem funkcji opiekuna prawnego osoby całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionej prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na opiekuna prawnego” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gubinie, ul. Gdańska 17, pok. 112, w godzinach od 7:00 do 15:00 Kandydat na opiekuna prawnego powinien: Wymagane dokumenty: Przepisy

Czytaj więcej »

Dodatek osłonowy w 2024 r. – już można składać wnioski

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać od 19 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania. Wypłata dodatku będzie realizowana w 2024 r. jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r. Kryterium dochodowe w przeliczeniu na osobę w rodzinie:

Czytaj więcej »

Infolinia wsparcia osób w kryzysie bezdomności 800 109 160

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców naszego miasta o zwrócenie szczególnej uwagi na warunki w których zimę spędzają osoby chore i samotne oraz na tereny i budynki, w których przed chłodem mogą chronić się osoby bezdomne. Trwające obecnie ostre mrozy spowodowały, że obecny sezon zimowy stał się szczególnie trudny, a

Czytaj więcej »
Skip to content