ARCHIWUM – Wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ od 1 lutego 2021r.

31 maja 2021r. kończy się okres świadczeniowy 2019/2021. Aby otrzymać świadczenie wychowawcze po 1 czerwca 2021r. trzeba złożyć nowy wniosek. Wnioski o świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy, trwający od 1 czerwca 2021r. do 31 maja 2022r. można składać  już od 1 lutego 2021r. drogą elektroniczną  przez portal Emp@tia, kanały bankowości elektronicznej lub

Czytaj więcej »

ARCHIWUM – Ankiety

Działając zgodnie z Zarządzeniem nr 7.2021 Burmistrza Miasta Gubina gmina Gubin o statusie miejskim przystąpiła do opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2027. W związku z tym zapraszamy do wypełnienia poniższej anonimowej ankiety, a wiedza, którą uzyskamy dzięki Państwa odpowiedziom pozwoli nam zidentyfikować najbardziej uciążliwe dla mieszkańców naszego

Czytaj więcej »

ARCHIWUM – Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduje przeprowadzić Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie w 2022 roku

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduje przeprowadzić Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie w 2022 roku. Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb/procedura zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia(w zł) Przewidywany termin wszczęcia postępowania 1. Świadczenie usług opiekuńczych  u klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie w miejscu ich zamieszkania

Czytaj więcej »

ARCHIWUM – Ważna informacja!

Zapraszamy do skorzystania z oferty nowopowstałego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego, który od 10 marca działa w Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej przy ul. Gdańskiej 17. Punkt dla osób potrzebujących wsparcia psychologicznego, psychoterapeutycznego oraz doświadczających trudnych sytuacji życiowych został uruchomiony m.in. dla młodzieży i dorosłych, którzy borykają się z takimi problemami jak: – uzależnienie od środków

Czytaj więcej »

ARCHIWUM – „Aktywni niepełnosprawni” – w stronę niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami

Projekt, który ma szansę zmienić sytuację osób z niepełnosprawnościami Od 1 października 2020 r. realizowany jest projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”. To pierwszy tak duży projekt dotyczący włączenia osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne, w którym można nie tylko proponować rozwiązania, ale także je sprawdzić, czyli

Czytaj więcej »
Skip to content