Projekt “Zdrowe Relacje – Zgodna Rodzina”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie informuje, że na terenie miasta Gubina realizowany jest projekt “Zdrowe Relacje – Zgodna Rodzina”. W/w projekt ma na celu poprawę funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy i zapobieganie przemocy w rejonie transgranicznym i stworzenie platformy koordynowanych działań w tym zakresie. Projekt realizowany będzie w 2023 r.

Czytaj więcej »

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim poszukuje wolontariuszy

Wolontariat to dobrowolne, świadome i niezarobkowe wspieranie własną pracą wybranej przez siebie pozytywnej inicjatywy. Wolontariusze wspomagają działania, dzięki którym świat staje się lepszym miejscem do życia, oraz dzięki czemu stajemy się bardziej wrażliwymi, ludzkimi i pomocnymi wobec siebie nawzajem. Kto może zostać wolontariuszem. Wolontariuszem (zgodnie z ustawą) nie może zostać osoba,

Czytaj więcej »

Nabór kandydatów  do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej prowadzi nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.  Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny  zastępczej muszą spełniać warunki, o których mowa w art.42 ust. 1-3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

Czytaj więcej »

MOPS nieczynny

Informujemy, że w dniu 09 czerwca 2023r (piątek) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie będzie nieczynny.

Czytaj więcej »

PRFON – wnioski przez Internet

Poniżej załączamy informację dotyczącą składania wniosków przez Internet przez przedsiębiorców z niepełnosprawnościami oraz pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami.

Czytaj więcej »

Dofinansowanie PFRON

Poniżej zamieszczamy informację dotyczącą dofinansowania PFRON do turnusów rehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz sprzętu rehabilitacyjnego.

Czytaj więcej »

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie informuje, że z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości rozpoczęto dodatkowy projekt tworzenia punktów specjalistycznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, mediacji i poradnictwa specjalistycznego. Z darmowej pomocy mogą skorzystać osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których nie stać na odpłatną pomoc prawną, po złożeniu stosownego oświadczenia.

Czytaj więcej »

Refundacja podatku VAT opłaconego od zużytego paliwa gazowego

Refundacja podatku VAT obowiązywać będzie za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. O refundację podatku VAT mogą się ubiegać odbiorcy końcowi paliw gazowych w gospodarstwie domowym, czyli osoba fizyczna, która dokonuje zakupu paliwa jako strona umowy z dostawcą tego paliwa i udokumentuje to wystawioną na

Czytaj więcej »
Skip to content