Kasa MOPS zamknięta w dniach od 26.01.2024 do 02.02.2024 r.

Informujemy, że w dniach od 26.01.2024 r. do 02.02.2024 r. Kasa tut. Ośrodka będzie nieczynna. Osoby, którym termin wypłaty świadczeń ustalono w decyzji administracyjnej na dzień 31.01.2024 r. proszone są o zgłoszenie się po ich odbiór w godzinach 10:00 – 12:00. W tym dniu świadczenia zostaną wypłacone wyłącznie tym osobom.

Czytaj więcej »

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie poszukuje kandydatów na opiekuna prawnego dla osób częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych

Osoby zainteresowane sprawowaniem funkcji opiekuna prawnego osoby całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionej prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na opiekuna prawnego” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gubinie, ul. Gdańska 17, pok. 112, w godzinach od 7:00 do 15:00 Kandydat na opiekuna prawnego powinien: Wymagane dokumenty: Przepisy

Czytaj więcej »

Dodatek osłonowy w 2024 r. – już można składać wnioski

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać od 19 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania. Wypłata dodatku będzie realizowana w 2024 r. jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r. Kryterium dochodowe w przeliczeniu na osobę w rodzinie:

Czytaj więcej »

Infolinia wsparcia osób w kryzysie bezdomności 800 109 160

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców naszego miasta o zwrócenie szczególnej uwagi na warunki w których zimę spędzają osoby chore i samotne oraz na tereny i budynki, w których przed chłodem mogą chronić się osoby bezdomne. Trwające obecnie ostre mrozy spowodowały, że obecny sezon zimowy stał się szczególnie trudny, a

Czytaj więcej »

Brak rozporządzenia ws. wzoru wniosku o dodatek osłonowy w 2024 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie przypomina, że nie zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska określające wzór obowiązującego wniosku o ustalenie prawa do dodatku osłonowego na rok 2024, zatem nie ma możliwości obecnie złożenia takiego wniosku. Złożenie wniosków o dodatek osłonowy na nieobowiązujących wzorach skutkować będzie koniecznością ponownego złożenia

Czytaj więcej »

Dodatek osłonowy w 2024 r.

Dodatek osłonowy przysługuje  za okres 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego należy składać do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania. Wypłata dodatku będzie realizowana w 2024 r. jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024

Czytaj więcej »

Wymiana ciepła 2023/2024

W budynku Przychodni na ulicy Gdańskiej 17 w Gubinie, wchodząc głównym wejściem, po lewej stronie przy wejściu do Domu Dziennego Pobytu znajduje się STOLIK. Na tym Stoliku znajduje się karton w którym znajdują się ciepłe, zimowe ubrania, które możesz wziąć za darmo, jeśli jesteś w potrzebie. Jeśli natomiast chciałbyś pomóc

Czytaj więcej »
Skip to content