Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu”Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie po raz kolejny przystępuje do uczestnictwa w Programie “Opieka wytchnieniowa” . Program ten będzie realizowany w okresie od 01.stycznia 2023r do 31.grudnia 2023r. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi

Czytaj więcej »

Nabór do PROGRAMU “ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – edycja 2023.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie kolejny raz przystępuje do Programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osób niepełnosprawnych jako formy ogólnodostępnego wsparcia tych osób w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Celem usług asystencji osobistej  jest zwiększenie szans na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego

Czytaj więcej »

Konieczność złożenia wniosków na nowy okres zasiłkowy 2022/2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie przypomina klientom pobierającym zasiłek rodzinny i dodatki, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz specjalny zasiłek opiekuńczy w okresie zasiłkowym 2021/2022 o konieczności złożenia wniosków na nowy okres zasiłkowy 2022/2023. Wnioski o w/w świadczenia można złożyć osobiście w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gubinie,  przy ul.

Czytaj więcej »

Kandydat na opiekuna prawnego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie pilnie poszukuje kandydata na opiekuna prawnego dla osoby dorosłej całkowicie ubezwłasnowolnionej. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym pod nr tel. 68 455 81 51.

Czytaj więcej »

Ogłoszenie o pracy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie zatrudni asystenta rodziny Wymagania niezbędne: spełnienie, co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków: wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co

Czytaj więcej »

Ogłoszenie o naborze – księgowy

Miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie Wymiar etatu: pełen etat Ilość etatów: 1 Wydział: Dział Finansowo-Księgowy Data udostępnienia: 2022-05-25 Ogłoszono dnia: 2022-05-25 przez  Teresa Dziedzic Termin składania dokumentów: 2022-06-06, do godziny 12:00:00 Nr ogłoszenia: 2/2022 Zlecający: Kierownik MOPS Teresa Dziedzic I. Wymagania w stosunku do kandydatów: a. Wymagania niezbędne: 1) obywatelstwo polskie (w procedurze naboru mogą brać udział obywatele

Czytaj więcej »

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2022”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2022” finansowany w ramach programu ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Państwowego Funduszu Solidarnościowego. Wartość dofinansowania wynosi- 49.266,00 zł. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie

Czytaj więcej »
Skip to content