“Opieka Wytchnieniowa- edycja 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie informuje, że Gmina Gubin o statusie miejskim realizuje w 2024 r. Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Całkowity koszt zadania: 7.650,00 zł.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagali wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Głównym zadaniem opieki wytchnieniowej było odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki takiemu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki, dysponowały czasem dla siebie, który mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Skip to content