Ogłoszenie o wyborze oferty

dotyczącej realizacji zamówienia publicznego na przygotowanie oraz dowóz obiadów dla uczestników Domu Dziennego Pobytu w Gubinie.

Skip to content