Nowy okres zasiłkowy 2024/2025

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie uprzejmie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2024/2025 można składać elektronicznie od 1 lipca br., a od 1 sierpnia br. także w formie papierowej.

Wnioski można składać:

 1. elektronicznie za pośrednictwem:
  1. portalu EMP@TIA,
  2. platformy ePUAP,
 2. pisemnie za pośrednictwem Poczty Polskiej (liczy się data stempla pocztowego).
 3. osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gubinie, przy ul. Gdańskiej 17 w godzinach 8:00-14:00:
  1. Zasiłek rodzinny i dodatki
   – pokój 128, tel. 68 455 82 60
  2. Fundusz alimentacyjny – pokój 129, tel. 68 455 81 09

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

 • do dnia 31 sierpnia br., ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata nastąpi do dnia 30 listopada 2024 r.,
 • od dnia 1 września br. do dnia 31 października br., ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata nastąpi do dnia 31 grudnia 2024 r.,
 • od dnia 1 listopada br. do dnia 30 listopada br., ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata nastąpi do ostatniego dnia lutego następnego roku;

UWAGA!!!

Aktualnie wypłacane:

1) świadczenia z funduszu alimentacyjne przyznane zostały do dnia 30 września 2024 r., aby pobierać je od 01.10.2024 r. niezbędne jest złożenie nowego wniosku.

2) zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych przyznane są do dnia 31 października 2024 r. Aby pobierać świadczenia od 01.11.2024 r. niezbędne jest złożenie nowego wniosku.

Więcej informacji na ten temat mogą Państwo uzyskać:

Emp@tia: https://empatia.mpips.gov.pl/-/zasilek-rodzinny

Skip to content