Nowy okres zasiłkowy 2023/2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie uprzejmie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 można składać elektronicznie od 1 lipca br., a od 1 sierpnia br. także w formie papierowej.

Wnioski można składać:

 1. elektronicznie za pośrednictwem:
  1. portalu EMP@TIA,
  1. platformy ePUAP,
  1. bankowości elektronicznej
 2. pisemnie za pośrednictwem Poczty Polskiej (liczy się data stempla pocztowego).
 3. osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gubinie, przy ul. Gdańskiej 17 w godzinach 8:00-14:00:
  1. Zasiłek rodzinny i dodatki, specjalny zasiłek opiekuńczy
   – pokój 134, tel. 68 455 82 60
  1. Fundusz alimentacyjny – pokój 135, tel. 68 455 81 09

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o zasiłki rodzinne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

 • do dnia 31 sierpnia br., ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata nastąpi do dnia 30 listopada 2023 r.,
 • od dnia 1 września br. do dnia 31 października br., ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata nastąpi do dnia 31 grudnia 2023 r.,
 • od dnia 1 listopada br. do dnia 30 listopada br., ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata nastąpi do ostatniego dnia lutego następnego roku;

UWAGA!!!
Aktualnie wypłacane w/w świadczenia przyznane są do dnia 31 października 2023 r. Aby pobierać świadczenia od 01.11.2023 r. niezbędne jest złożenie nowego wniosku.

Skip to content