Nowe kryterium dochodowe w POPŻ od 15 maja 2023 r.

Od dnia 15 maja 2023 r. kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021 Plus wynosi 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Osoby, których dochód nie przekracza:

  • 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • 1410 zł w przypadku osoby w rodzinie

mogą skorzystać z pomocy żywnościowej (w formie skierowań do PKPS oraz Caritas Polska).

W przypadku osób już zakwalifikowanych do Podprogramu 2021 Plus (przed 15 maja br.), nie ma obowiązku ponownego wydawania skierowań.

Termin zakończenia dystrybucji żywności w ramach Podprogramu 2021 Plus przewidziano na sierpień 2023 r.

O możliwości skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach nowego programu będziemy informaowali na bieżąco.

Zachęcamy do śledzenia informacji na naszej stronie internetowej. 

Skip to content