Nabór uczestników do projektu realizowanego przez PCPR w Krośnie Odrzańskim

MOPS w Gubinie informuje, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrz. prowadzi rekrutację uczestników do projektu ,, Równość szans” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Priorytetu 6. Fundusze Europejskie na Wsparcie
Obywateli, Działanie 6.9 Aktywna integracja społeczno – zawodowa
Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.

Działania projektowe skupiają się przede wszystkim na nabyciu,
przywróceniu lub wzmocnieniu kompetencji społecznych. Wzmocnieniu zaradności,
samodzielności i aktywności społecznej, a także na podnoszeniu
kwalifikacji zawodowych oraz ich lepsze dopasowanie do potrzeb naszego
lokalnego rynku pracy.

Zainteresowani proszeni są o kontakt z PCPR pod nr tel. 68 3830202 lub meilowo: sekretariat@pcpr.powiatkrosnienski.pl

Skip to content