Nabór kandydatów  do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej prowadzi nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. 

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny  zastępczej muszą spełniać warunki, o których mowa w art.42 ust. 1-3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020r., poz.447).

Oferujemy:

  • szkolenia dla rodzin zastępczych,
  • poradnictwo  psychologiczne i prawne,
  • pomoc koordynatorów dla rodzin zastępczych,
  • wsparcie finansowe,
  • pomoc materialną dla pełnoletnich wychowanków.

                     Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

        Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim                  

                                                 ul. Piastów 10 B

                                       66-600 Krosno Odrzańskie

                                       tel. 68 383 02 02 wew.208

e-mail: a.rauer@powiatkrosnienski.pl

Skip to content