Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie przypomina o możliwości skorzystania z narzędzi pomocowych w ramach projektu “Zdrowe Relacje – Zgodna Rodzina” realizowanego w 2023 r. przez Gminę Gubin o statusie miejskim

Jeżeli znajdujesz się w trudnej sytuacji, doświadczasz przemocy, potrzebujesz pilnie pomocy możesz całodobowo i bezpłatnie uzyskać pomoc zdalną dla osób w kryzysie! Wystarczy, że zadzwonisz pod nr 517 401 115.

Dyżur telefoniczny jest całodobowy, we wszystkie dni robocze, w święta i dni wolne od pracy i jest pełniony przez psychologa bądź specjalistę terapii uzależnień bądź mediatora w celu udzielenia telefonicznego wsparcia osobom znajdujących się w sytuacji kryzysowej, doświadczających przemocy domowej.

Pod tym numerem uzyskasz telefoniczne wsparcie motywujące do podjęcia działań terapeutycznych, rozmowa o sprawach zagrażających bezpieczeństwu osób bezpośrednio doświadczających przemocy domowej, udzielenie informacji o miejscach i formach pomocy specjalistycznej, itp.

Dodatkowo prowadzone są indywidualne konsultacje i poradnictwo prawne w rozwiązywaniu aktualnych problemów związanych z sytuacją osoby zgłaszającej się o pomoc, bieżące doradztwo prawne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przekazywanie informacji na temat możliwości pomocy osobom doznającym przemocy, ich uprawnień oraz danych instytucji realizujących pomoc dla ofiar/sprawców przemocy w rodzinie na terenie Niemiec i Polski.

Porady w tym zakresie można uzyskać pod numerami telefonu: 694 972 558 lub 604 870 087 w następujących terminach:

3, 10, 17 i 24 LISTOPADA w godzinach od 8.00 do 10.30,

1, 8, 15 i 22 GRUDNIA w godzinach od 8.00 do 10.30.

Skip to content