Kurs Polskiego Języka Migowego

Stowarzyszenie “Pitagoras” informuje o możliwości przystąpienia do udziału w kursie polskiego języka migowego (PJM) na każdym z trzech poziomów zaawansowania, trwającym 60 godzin lekcyjnych, a także o możliwości uzyskania indywidualnego dofinansowania do Kursu języka migowego PJM do 90%.

Bardzo często głusi napotykają bariery komunikacyjne w życiu
społecznym, bo mają utrudniony dostęp do tłumaczy języka migowego.

Kursy odbywają się średnio raz w tygodniu po południu (np. od 16.00 do 20.00). Kurs kończy się egzaminem i certyfikatem, ale osoby które nie chcą do niego przystępować otrzymają zaświadczenie.

Ze względu na pandemię _COVID-19_ kurs prowadzony jest w formie
wideokonferencji przy użyciu programu ZOOM, co pozwala oszczędzić
czas i środki, a  jak praktyka pokazała jest bardzo efektywny.

Koszt kursu/etapu od jednej osoby wynosi 900,00 zł, ale można uzyskać
dofinansowanie w PFRON.

Dofinansowanie do kursu w województwie lubuskim wynosi do 90% ceny
kursu (może być mniejsze), co dla uczestnika oznacza zaledwie wydatek
w wysokości ok. 90,00 zł.

Dofinansowanie może uzyskać każda osoba, która ma kontakt z
osobami z trudnościami w komunikowaniu się (niekoniecznie głuchymi),
a pracownicy socjalni taki kontakt mają.

Wnioski należy przesłać do nas celem sprawdzenia na adres poczty
elektronicznej jezykmigowy@pitagoras.org.pl, a po weryfikacji oryginał
przesłać do PFRON.

Wnioski należy przesłać do nas jak najszybciej, a najpóźniej
do 28.02.2022 r. ponieważ PFRON ma ograniczone środki i liczy się
kolejność zgłoszeń.

Pomagamy w wypełnieniu wniosku, który załączamy do niniejszej
wiadomości.

Informacje o kursach: https://www.pitagoras.org.pl/wniosek-pfron-kursy

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Poniżej znajduje się wniosek o dofinansowanie

Skip to content