Korpus Wspierania Seniora na 2024 rok

Gmina Gubin o statusie miejskim  za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Gubinie w 2024 r. realizuje program osłonowy w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 współfinansowany ze środków budżetu państwa.

Program skierowany był do osób w wieku 60 lat i więcej, mających problemy w samodzielnym funkcjonowaniu ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania osób starszych w miejscu zamieszkania poprzez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.

„Opieka na odległość” gwarantuje szeroko pojęty system bieżącego monitorowania stanu Seniora w miejscu jego zamieszkania oraz pozwalała na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia jego zdrowia lub życia – zarówno spowodowanego problemami w zachowaniu funkcji życiowych, jak również w sytuacji wystąpienia niebezpiecznych incydentów w miejscu zamieszkania.

Skip to content