Korpus Wsparcia Seniorów – edycja 2024

W związku z realizacją Modułu I w/w programu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie informuje o możliwości skorzystania z usługi tzw. „opieki na odległość” przy użyciu opaski bezpieczeństwa. Taka opaska zapewnia możliwość sprawowania opieki na odległość nad seniorami całodobowo, również w dni wolne i święta.

Działanie to skierowane jest do Seniorów celem poprawienia bezpieczeństwa oraz zapewnienia im możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania. W sytuacji zagrożenia Senior może za pośrednictwem opaski połączyć się z operatorem, który udzieli wsparcia przez telefon, powiadomi o konieczności interwencji wybraną przez uczestnika osobę z otoczenia, bądź podejmie decyzję o interwencji służb ratunkowych.

Uczestnictwo w programie jest bezpłatne, ponieważ jego realizacja finansowana jest z dotacji z budżetu państwa oraz budżetu gminy.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o kontakt, osobisty w siedzibie Ośrodka pok. 104 bądź telefoniczny pod nr 68 4558151.

Zapraszamy!

Skip to content