Harmonogram dyżurów telefonicznych porad prawnych w ramach projektu Zdrowe relacje-zgodna rodzina

Jednym z działań w ramach projektu „ZDROWE RELACJE – ZGODNA RODZINA. Wzmocnienie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć w strefie transgranicznej. INNOWACYJNY PROGRAM SYSTEMOWY” finansowanego z Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest prowadzenie telefonicznego wsparcia w zakresie pomocy prawnej polskojęzycznym mieszkańcom Niemiec w sytuacjach zagrożonych wystąpieniem przemocy domowej.

Porady można uzyskać pod numerami telefonu: 694 972 558 lub 604 870 087 w następujących terminach:

    14 i 21 LIPCA, w godzinach od 8.00 do 13.00,
    4, 11, 18 i 25 SIERPNIA w godzinach od 8.00 do 10.30,
    1, 8, 15 i 22 WRZEŚNIA w godzinach od 8.00 do 10.30,
    6, 13, 20 i 27 PAŹDZIERNIKA w godzinach od 8.00 do 10.30,
    3, 10, 17 i 24 LISTOPADA w godzinach od 8.00 do 10.30,
    1, 8, 15 i 22 GRUDNIA w godzinach od 8.00 do 10.30.

Dyżury będą polegały na:

-prowadzeniu indywidualnych konsultacji i poradnictwa prawnego w rozwiązywaniu aktualnych problemów związanych z sytuacją osoby zgłaszającej się o pomoc,

-prowadzeniu bieżącego doradztwa prawnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

-przekazywaniu informacji na temat możliwości pomocy osobom doznającym przemocy, ich uprawnień oraz danych instytucji realizujących pomoc dla ofiar/sprawców przemocy w rodzinie na terenie Niemiec i Polski.

Grupę docelową w projekcie stanowią osoby polskojęzyczne w kryzysie mieszkające w strefie transgranicznej, doświadczające przemocy domowej będące w związkach partnerskich z obywatelami Niemiec.

Zachęcamy do kontaktu!

http://www.zdrowerelacje.gubin.pl/index.php/2023/06/30/harmonogram-dyzurow-telefonicznych-porad-prawnych/

Skip to content