Informacje ogólne

DOM DZIENNEGO POBYTU

Gubin ul. Gdańska 17

tel. (68) 455 81 58

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek

7:00 – 15:00

Dom Dziennego Pobytu funkcjonuje od 1989r. Jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu dla emerytów i osób niepełnosprawnych wymagających tego rodzaju usług.

Dom posiada 25 miejsc.

Cele realizowane przez placówkę:

•  aktywizacja osób starszych poprzez ich uczestnictwo w życiu społecznym 

•  tworzenie warunków umożliwiających zachowanie jak najdłużej sprawności psychofizycznej przez seniorów

Zakres świadczonych usług:

 • 2 posiłki w czasie pobytu  (śniadanie i obiad)
 • ćwiczenia ogólnousprawniające 2 razy w tygodniu prowadzone przez rehabilitanta
 • terapia zajęciowa (czasopisma, rozwiązywanie krzyżówek, gry stolikowe, pielęgnowanie zieleni
 • w pomieszczeniach, wspólne spacery, słuchanie muzyki  i oglądanie filmów)
 • okazjonalne spotkania i uroczystości oraz wspólne obchodzenie świąt
 • poradnictwo pielęgniarskie (mierzenie ciśnienia, propagowanie zdrowego stylu życia)
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych i załatwianiu spraw urzędowychspotkania w Klubie Seniora

Odpłatność:

Uczestnicy ponoszą odpłatność za posiłki w wysokości zróżnicowanej, zależnej od posiadanego dochodu.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek
 • zaświadczenie o dochodach
 • inne dokumenty niezbędne do ustalenia dochodu

Tryb przyznawania pomocy:

 • złożenie  wniosku
 • przeprowadzenie przez pracownika socjalnego w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia wniosku wywiadu  środowiskowego,  w miejscu zamieszkania  w celu  ustalenia aktualnej sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej
 • przyznanie pomocy w formie decyzji administracyjnej w ciągu 30 dni  od złożenia wniosku.

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do  Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Skip to content