Informacje ogólne i druki do pobrania

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod linkiem:

https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/instrukcja-krok-po-kroku/najwazniejsze-informacje-o-programie

bądź w Punkcie Konsultacyjnym działającym w Urzędzie Miejskim w Gubinie, pokój nr 107, w godzinach 7:30-15:30. Kontakt telefoniczny pod numerem 68 455 81 17.

https://gubin.pl/PL/3016/1033/Punkt_Konsultacyjny_Programu__Czyste_Powietrze/k/

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie osobom ubiegającym się o przyznanie dofinansowania w ramach programu “Czyste powietrze” wystawia na wniosek strony zaświadczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku, zaświadczenie to jest zwolnione od opłaty skarbowej.

Druk wniosku można pobrać tu:

Skip to content