Kurs asystenta OzN/grupa wsparcia dla rodziców

Rola Asystenta OzN to połączenie wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnością, możliwości dorobienia do domowego budżetu oraz budowania doświadczenia w pracy z dziećmi, którego potrzebujesz w ramach przyszłego lub obecnego zawodu Najczęściej okazuje się, że taka znajoma osoba nie ma kwalifikacji, aby pełnić tą rolę. Dlatego powstał ten kurs! Przygotowanie do pełnienia funkcji Asystenta OzN możesz przejść od teraz podczas 40 godzin merytorycznej wiedzy, uzupełnionej o możliwość odbycia praktyk, dzięki czemu spełniasz od razu niezbędny warunek, aby kwalifikować się do tej roli. Link do fundacjihttps://jestesmywazni.pl/ Facebookhttps://www.facebook.com/fundacjajestesmywazni/ Link do kursuhttps://jestesmywazni.pl/produkt/preorder-kurs-na-asystenta-ozn/?fbclid=IwAR1TNBnvm0rhpcFTzi6vLDxLI3NLP5cuwTOwT4lCuMuqIN-B5u9AMSHEmzU Grupa wsparacia dla rodziców w aplikacji Whatsapphttps://chat.whatsapp.com/Kkedd37Hpd80GBUBJbrKNH?fbclid=IwAR2dY6LiwbfRyh9z9l1V0DLE5wTn8B9T6jlelxLFkk2FE81VDF91SUxYw7Y Więcej informacji...

Zgłoszenia do XIII Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza do zgłaszania kandydatur doXIII edycji Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman. Zgłoszenia sąprzyjmowane do 24 września br. Laureaci będą wybierani w dwóchkategoriach:      * osoba szczególnie zasłużona w działania na rzecz dzieci;    * organizacja pozarządowa, która w sposób szczególny pomagadzieciom.  Kandydatami mogą być m.in.:     * wolontariusze lub pracownicy organizacji pozarządowych, sektoraoświaty, ochrony zdrowia, opieki społecznej, wymiaru sprawiedliwości,nauczyciele, psychologowie, pedagodzy i edukatorzy, lekarze ipielęgniarki, asystenci społeczni, itp.    * organizacje pozarządowe działające na terenie Polski. Informacja_XIII-Nagroda-im.-Aliny-Margolis-EdelmanPobierz

Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością

PFRON uruchamia wypożyczalnię technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością. Dzięki jej powstaniu osoby z niepełnosprawnością będą miały możliwość wystąpienia o wypożyczenie potrzebnych im technologii wspomagających czy urządzeń, których nie byłyby w stanie zakupić same nawet z wykorzystaniem dostępnych form wsparcia ze względu na ich wysoki koszt. Dzięki wypożyczalni będą miały możliwość konsultacji z doradcą PFRON, który pomoże w doborze najlepszego rozwiązania, dodatkowo będzie możliwość sprawdzenia, czy konkretna technologia wspomagająca zaspokoi potrzeby osoby zainteresowanej. ulotka-wypozyczalniaPobierz

Badanie dotyczące świadczenia usług społecznych na rzecz osób starszych, niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami w kontekście ich deinstytucjonalizacji

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie zachęca mieszkańców Gubina do udziału w badaniu prowadzonym przez zespół badawczy Uczelni Korczaka, działajacego na zlecenie instytucji samorządowych (min. Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej), we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej. Badanie to dotyczy świadczenia usług społecznych na rzecz osób starszych, niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami w kontekście ich deinstytucjonalizacji i posłuży wyznaczeniu kierunku rozwoju usług środowiskowych w Polsce tak, aby osoby wymagające wsparcia mogły jak najdłużej cieszyć się zdrowiem i dobrostanem w swoim miejscu zamieszkania. Badanie to skierowane jest w szczególności do osób korzystających z usług domu pomocy społecznej, ośrodka pomocy społecznej, powiatowego centrum...

Nabór do programu “Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” – edycja 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie przystępuje do Programu “Asystent osobisty osoby z  niepełnosprawnością”- edycja 2024.             Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osób niepełnosprawnych jako formy ogólnodostępnego wsparcia tych osób w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Celem usług asystencji osobistej  jest zwiększenie szans na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego  życia oraz dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w środowisku. Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich strefach życia, w tym: wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej, wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i...

Asystent OzN

Masz w swoim otoczeniu rodzinę, w której jest dziecko z niepełnosprawnością i chcesz ich wesprzeć? Szukasz dodatkowego zajęcia, które pozwoli Ci dorobić, jednocześnie pomagając osobom potrzebującym pomocy? Asystent OzN to wytchnienie, odciążenie, możliwość dla rodziców i opiekunów OzN. Asystentem OzN nie może być rodzic, rodzeństwo, członek rodziny, opiekun prawny oraz osoba na co dzień zamieszkująca z OzN. Ale może to być ktoś znajomy, kogo już znają i darzą zaufaniem. To często rozwiązanie doskonałe, gdy w grę nie wchodzi ktoś zupełnie obcy, z kim trzeba przeprowadzać długą i żmudną adaptację. Wiesz, gdzie tkwi tutaj zwykle problem? Najczęściej okazuje się, że taka...

Ogłoszenie o pracy

Ogłoszenie: Podinspektor Miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie Wymiar etatu: pełen etat Ilość etatów: 1 Wydział: Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych Data udostępnienia: 2023-08-03 Ogłoszono dnia: 2023-08-03 przez Annę Kowalak Termin składania dokumentów: 2023-08-18, do godziny 14:00:00 Nr ogłoszenia: 2/2023 Zlecający: Kierownik MOPS Anna Kowalak I. Wymagania w stosunku do kandydatów: a. Wymagania niezbędne: 1) obywatelstwo polskie (w procedurze naboru mogą brać udział obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP, pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego, potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej), 2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,...

Ogłoszenie o pracy

Ogłoszenie: Podinspektor Miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie Wymiar etatu: pełen etat Ilość etatów: 1 Wydział: Dział Świadczeń Pomocy Społecznej Termin składania dokumentów: 2023-08-18, do godziny 14:00:00 I. Wymagania w stosunku do kandydatów: a. Wymagania niezbędne: 1) obywatelstwo polskie (w procedurze naboru mogą brać udział obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP, pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego, potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej), 2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 3) wykształcenie średnie, preferowane wyższe administracyjne lub prawnicze, 4) brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne...

Skip to content