Brak rozporządzenia ws. wzoru wniosku o dodatek osłonowy w 2024 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie przypomina, że nie zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska określające wzór obowiązującego wniosku o ustalenie prawa do dodatku osłonowego na rok 2024, zatem nie ma możliwości obecnie złożenia takiego wniosku.

Złożenie wniosków o dodatek osłonowy na nieobowiązujących wzorach skutkować będzie koniecznością ponownego złożenia wniosku na prawidłowym druku.

Wzór wniosku o dodatek osłonowy, niezwłocznie po wejściu w życie rozporządzenia, zostanie udostępniony na stronie internetowej Ośrodka oraz w siedzibie Ośrodka, przy ul. Gdańskiej 17.

Skip to content