Badanie dotyczące świadczenia usług społecznych na rzecz osób starszych, niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami w kontekście ich deinstytucjonalizacji

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie zachęca mieszkańców Gubina do udziału w badaniu prowadzonym przez zespół badawczy Uczelni Korczaka, działajacego na zlecenie instytucji samorządowych (min. Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej), we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.

Badanie to dotyczy świadczenia usług społecznych na rzecz osób starszych, niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami w kontekście ich deinstytucjonalizacji i posłuży wyznaczeniu kierunku rozwoju usług środowiskowych w Polsce tak, aby osoby wymagające wsparcia mogły jak najdłużej cieszyć się zdrowiem i dobrostanem w swoim miejscu zamieszkania.

Badanie to skierowane jest w szczególności do osób korzystających z usług domu pomocy społecznej, ośrodka pomocy społecznej, powiatowego centrum pomocy rodzinie, domu dziennego pobytu, warsztatów terapii zajęciowej oraz usług innych instytucji, organizacji pozarządowych itp., wspomagających seniorów, osoby niesamodzielne i z niepełnosprawnością.

Grupą docelową są również osoby w kryzysie bezdomności i te, które opuściły pieczę zastępczą.

Jeżeli nie są Państwo w stanie samodzielnie wypełnić elektronicznej ankiety to prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym ze swojego rejonu i zgłoszenia potrzeby wypełnienia takiej ankiety.

Badanie jest w pełni anonimowe, a jego wyniki są poufne i będą przedstawione wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych. Wnioski z badania będą podstawą do prowadzenia różnych zmian w obszarze polityki społecznej – stąd ich waga i znaczenie.

Wypełnienie ankiety zajmie około 20 minut. Link jest aktywny przez najbliższe kilka dni. 

Ankieta dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów: https://pbs.pl/dus02A_niesamodzielni

Ankieta dla osób z niepełnosprawnością (z orzeczeniem o niepełnosprawności): https://pbs.pl/dus02A_niepelnosprawni

Ankieta dla seniorów: https://pbs.pl/dus02A_seniorzy

Ankieta dla wychowanków pieczy: https://pbs.pl/dus01A_piecza

Ankieta dla osób w kryzysie bezdomności: https://pbs.pl/dus06A_kryzys_bezdomnosci

Jeżeli link nie jest aktywny to prosimy skopiować adres ankiety do przeglądarki internetowej (np. Chrome, Firefox, Edge, Safari itp.).

Skip to content