ARCHIWUM – Ankiety

Działając zgodnie z Zarządzeniem nr 7.2021 Burmistrza Miasta Gubina gmina Gubin o statusie miejskim przystąpiła do opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2027. W związku z tym zapraszamy do wypełnienia poniższej anonimowej ankiety, a wiedza, którą uzyskamy dzięki Państwa odpowiedziom pozwoli nam zidentyfikować najbardziej uciążliwe dla mieszkańców naszego Miasta problemy społeczne oraz potrzeby i oczekiwania w zakresie działania instytucji pomocowych. Uzyskane od Państwa opinie, uwagi i sugestie, jako cenne źródło informacji, zostaną zestawione i uwzględnione przy opracowaniu celów, priorytetów i kierunków działań Gminy Gubin w perspektywie najbliższych lat.

Z góry dziękujemy za udział w naszym badaniu.

-> Wypełnij ankietę<-

Skip to content