Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową jest następcą działającego dotychczas Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021 Plus.

Celem FEPŻ 2021-2027 jest zapewnienie osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.

Do pomocy żywnościowej – w ramach FEPŻ – uprawnia dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, czyli:

  • 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, 
  • 1410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie 

oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ustawy.

Skierowania do udzielenia pomocy żywnościowej wydawane będą przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie w godzinach obsługi klientów:

  1. od 01 grudnia 2023 r. wydawane będą skierowania do PKPS w Gubinie (ul. Wyspiańskiego 25)
  2. od 01 stycznia 2024 r. wydawane będą skierowania do Caritas Polska (przy Parafii p.w. Matki Boskiej Fatimskiej).

Terminy wydawania paczek będą podawane do wiadomości po uzyskaniu informacji od dystrybutorów pomocy żywnościowej.

Zachęcamy do śledzenia informacji na naszej stronie internetowej. 

Szczegóły Programu znajdą Państwo w bezpośrednim linku do strony internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027

Skip to content