Refundacja podatku VAT opłaconego od zużytego paliwa gazowego

Refundacja podatku VAT obowiązywać będzie za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. O refundację podatku VAT mogą się ubiegać odbiorcy końcowi paliw gazowych w gospodarstwie domowym, czyli osoba fizyczna, która dokonuje zakupu paliwa jako strona umowy z dostawcą tego paliwa i udokumentuje to wystawioną na

Czytaj więcej »

Nabór na wolne stanowisko

Ogłoszenie: Podinspektor Miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie Wymiar etatu: pełen etat Ilość etatów: 1 Wydział: Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych Data udostępnienia: 2023-01-13 Ogłoszono dnia: 2023-01-13 przez  Teresa Dziedzic Termin składania dokumentów: 2023-01-23, do godziny 12:00:00 Nr ogłoszenia: 1/2023 Zlecający: Kierownik MOPS Teresa Dziedzic I. Wymagania w stosunku do kandydatów: a. Wymagania niezbędne: 1) obywatelstwo polskie (w procedurze

Czytaj więcej »

mLegitymacja emeryta-rencisty

Od stycznia 2023 r. każdy emeryt i rencista będzie mógł korzystać z elektronicznej wersji swojej legitymacji. Będzie ona dostępna w telefonie dzięki bezpłatnej aplikacji mObywatel. ZUS wystawi mLegitymację wszystkim emerytom i rencistom automatycznie. Nie wymaga to od nich składania żadnego wniosku ani wizyty w ZUS. Osobom, które nabędą uprawnienia do

Czytaj więcej »

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług porządkowo-czystościowych w pomieszczeniach Ośrodka przy ul. Gdańskiej 17 – na rok 2023.

Czytaj więcej »

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu”Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie po raz kolejny przystępuje do uczestnictwa w Programie “Opieka wytchnieniowa” . Program ten będzie realizowany w okresie od 01.stycznia 2023r do 31.grudnia 2023r. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi

Czytaj więcej »

Nabór do PROGRAMU “ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – edycja 2023.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie kolejny raz przystępuje do Programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osób niepełnosprawnych jako formy ogólnodostępnego wsparcia tych osób w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Celem usług asystencji osobistej  jest zwiększenie szans na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego

Czytaj więcej »

Konieczność złożenia wniosków na nowy okres zasiłkowy 2022/2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie przypomina klientom pobierającym zasiłek rodzinny i dodatki, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz specjalny zasiłek opiekuńczy w okresie zasiłkowym 2021/2022 o konieczności złożenia wniosków na nowy okres zasiłkowy 2022/2023. Wnioski o w/w świadczenia można złożyć osobiście w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gubinie,  przy ul.

Czytaj więcej »

Ogłoszenie o naborze – podinspektor

Ogłoszenie: Podinspektor Miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie Wymiar etatu: pełen etat Ilość etatów: 1 Wydział: Dział Świadczeń Pomocy Społecznej Data udostępnienia: 2022-10-10 Ogłoszono dnia: 2022-10-10 przez  Teresa Dziedzic Termin składania dokumentów: 2022-10-21, do godziny 12:00:00 Nr ogłoszenia: 3/2022 Zlecający: Kierownik MOPS Teresa Dziedzic I. Wymagania w stosunku do kandydatów: a. Wymagania niezbędne: 1) obywatelstwo polskie (w procedurze naboru

Czytaj więcej »

Kandydat na opiekuna prawnego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie pilnie poszukuje kandydata na opiekuna prawnego dla osoby dorosłej całkowicie ubezwłasnowolnionej. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym pod nr tel. 68 455 81 51.

Czytaj więcej »
Skip to content