MOPS zamknięty

W dniu 02 maja 2024 r. (czwartek) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie będzie zamknięty dla interesantów. Dokumenty i wnioski można:

Czytaj więcej »

Światowy Dzień Zdrowia w 2024 r.

7 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia, którego hasłem przewodnim w 2024 r. jest slogan “Moje zdrowie, moje prawo”. Liczne konflikty zbrojne, pandemie i kataklizmy wpłynęły negatywnie na sferę zdrowia i życia. Z tego względu niezwykle ważne jest aby bronić prawa dostępu każdego człowieka do usług zdrowotnych, edukacji w zakresie zdrowia,

Czytaj więcej »

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie poszukuje kandydatów na opiekuna prawnego dla osób częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych

Osoby zainteresowane sprawowaniem funkcji opiekuna prawnego osoby całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionej prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na opiekuna prawnego” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gubinie, ul. Gdańska 17, pok. 109, w godzinach od 7:00 do 15:00 Kandydat na opiekuna prawnego powinien: Wymagane dokumenty: Przepisy

Czytaj więcej »

Podziękowania za udzielone wsparcie!

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie, w imieniu osób objętych wsparciem, pragnie podziękować Szkolnemu Klubowi Wolontariatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gubinie, opiekunowi klubu Panu Robertowi Woszakowi oraz wszystkim darczyńcom za przygotowanie paczek żywnościowych dla najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej gminy.

Czytaj więcej »

Uwaga!

W dniu 29 marca 2024 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie czynny będzie w godzinach od 07:00 do 13:00. Kasa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie w dniach od 29.03.2024 r. do 02.04.2024 r. będzie nieczynna. Osoby, które nie podjęły świadczeń gotówkowych w terminie proszone są o kontakt pod

Czytaj więcej »

Projekt “Zdrowe Relacje – Zgodna Rodzina” Warsztaty dla rodziców

Mieszkańcy Gubina zainteresowani udziałem w warsztatach dla rodziców proszeni są o zgłaszanie chęci uczestnictwa telefonicznie: 68 455 81 00 (sekretariat Urzędu Miejskiego w Gubinie), osobiście w Urzędzie Miejskim (ul. Piastowska 24) lub mailowo: zdrowerelacje@gubin.pl. Tematyka warsztatów to przede wszystkim komunikacja i budowanie prawidłowych relacji w rodzinie, które zmniejszają ryzyko wystąpienia

Czytaj więcej »

Refundacja podatku VAT przedłużona

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie informuje o przedłużeniu możliwości ubiegania się o Refundację podatku VAT za gaz w 2024 r. Aby otrzymać zwrot VAT, należy złożyć wniosek o refundację podatku VAT osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gubinie, przy ul. Gdańskiej 17, pok. 128 (dawny pokój nr

Czytaj więcej »

Programy realizowane w 2023 roku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie informuje, że Gmina Gubin o statusie miejskim w 2023 r. realizowała Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Solidarnościowego. Podstawą prawną Programu był art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018

Czytaj więcej »

Uwaga!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie informuje o zmianie numeracji pokoi: Nazwa komórki organizacyjnej Dawny numer pokoju Aktualna numeracja   Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych     134   128 Samodzielne stanowisko ds. funduszu alimentacyjnego   135   129     Asystenci rodziny     123   118   Kasa

Czytaj więcej »
Skip to content