Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową jest następcą działającego dotychczas Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021 Plus. Celem FEPŻ 2021-2027 jest zapewnienie osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.

Czytaj więcej »

Zmiana godzin i dni obsługi klientów

W Dziale Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych oraz na samodzielnym stanowisku ds. Funduszu Alimentacyjnego w okresie od 01 grudnia 2023 r. do dnia 29 grudnia 2023 r. bezpośrednia obsługa klienta będzie prowadzona od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 07:00 do 14:00. W każdy piątek, w okresie wskazanym Dział Świadczeń Rodzinnych

Czytaj więcej »

Zaproszenie do złożenia oferty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej serdecznie zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług porządkowo-czystościowych w pomieszczeniach Ośrodka przy ul. Gdańskiej 17 – na rok 2024.

Czytaj więcej »

Program “Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie po raz kolejny przystępuje do uczestnictwa w Programie “Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2024. Program ten będzie realizowany w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16.

Czytaj więcej »

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie przypomina o możliwości skorzystania z narzędzi pomocowych w ramach projektu “Zdrowe Relacje – Zgodna Rodzina” realizowanego w 2023 r. przez Gminę Gubin o statusie miejskim

Jeżeli znajdujesz się w trudnej sytuacji, doświadczasz przemocy, potrzebujesz pilnie pomocy możesz całodobowo i bezpłatnie uzyskać pomoc zdalną dla osób w kryzysie! Wystarczy, że zadzwonisz pod nr 517 401 115. Dyżur telefoniczny jest całodobowy, we wszystkie dni robocze, w święta i dni wolne od pracy i jest pełniony przez psychologa

Czytaj więcej »

Ogłoszenie o pracy

Ogłoszenie: Inspektor   Miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie Wymiar etatu: pełen etat Ilość etatów: 1 Wydział: Samodzielne stanowisko ds. kadr i administracji Termin składania dokumentów: 2023-11-10, do godziny 14:00:00 I. Wymagania w stosunku do kandydatów: a. Wymagania niezbędne: 1) obywatelstwo polskie (w procedurze naboru mogą brać udział obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych

Czytaj więcej »
Skip to content