Kurs asystenta OzN/grupa wsparcia dla rodziców

Rola Asystenta OzN to połączenie wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnością, możliwości dorobienia do domowego budżetu oraz budowania doświadczenia w pracy z dziećmi, którego potrzebujesz w ramach przyszłego lub obecnego zawodu Najczęściej okazuje się, że taka znajoma osoba nie ma kwalifikacji, aby pełnić tą rolę. Dlatego powstał ten

Czytaj więcej »

Zgłoszenia do XIII Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza do zgłaszania kandydatur doXIII edycji Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman. Zgłoszenia sąprzyjmowane do 24 września br. Laureaci będą wybierani w dwóchkategoriach:      * osoba szczególnie zasłużona w działania na rzecz dzieci;    * organizacja pozarządowa, która w sposób szczególny pomagadzieciom.  Kandydatami mogą być m.in.:  

Czytaj więcej »

Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością

PFRON uruchamia wypożyczalnię technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością. Dzięki jej powstaniu osoby z niepełnosprawnością będą miały możliwość wystąpienia o wypożyczenie potrzebnych im technologii wspomagających czy urządzeń, których nie byłyby w stanie zakupić same nawet z wykorzystaniem dostępnych form wsparcia ze względu na ich wysoki koszt. Dzięki wypożyczalni będą miały możliwość

Czytaj więcej »

Badanie dotyczące świadczenia usług społecznych na rzecz osób starszych, niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami w kontekście ich deinstytucjonalizacji

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie zachęca mieszkańców Gubina do udziału w badaniu prowadzonym przez zespół badawczy Uczelni Korczaka, działajacego na zlecenie instytucji samorządowych (min. Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej), we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej. Badanie to dotyczy świadczenia usług społecznych na rzecz osób starszych, niesamodzielnych i z

Czytaj więcej »

Nabór do programu “Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” – edycja 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie przystępuje do Programu “Asystent osobisty osoby z  niepełnosprawnością”- edycja 2024.             Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osób niepełnosprawnych jako formy ogólnodostępnego wsparcia tych osób w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Celem usług asystencji osobistej  jest zwiększenie szans na prowadzenie

Czytaj więcej »

Asystent OzN

Masz w swoim otoczeniu rodzinę, w której jest dziecko z niepełnosprawnością i chcesz ich wesprzeć? Szukasz dodatkowego zajęcia, które pozwoli Ci dorobić, jednocześnie pomagając osobom potrzebującym pomocy? Asystent OzN to wytchnienie, odciążenie, możliwość dla rodziców i opiekunów OzN. Asystentem OzN nie może być rodzic, rodzeństwo, członek rodziny, opiekun prawny oraz

Czytaj więcej »

Ogłoszenie o pracy

Ogłoszenie: Podinspektor Miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie Wymiar etatu: pełen etat Ilość etatów: 1 Wydział: Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych Data udostępnienia: 2023-08-03 Ogłoszono dnia: 2023-08-03 przez Annę Kowalak Termin składania dokumentów: 2023-08-18, do godziny 14:00:00 Nr ogłoszenia: 2/2023 Zlecający: Kierownik MOPS Anna Kowalak I. Wymagania w stosunku do kandydatów: a. Wymagania niezbędne: 1) obywatelstwo polskie (w procedurze

Czytaj więcej »

Ogłoszenie o pracy

Ogłoszenie: Podinspektor Miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie Wymiar etatu: pełen etat Ilość etatów: 1 Wydział: Dział Świadczeń Pomocy Społecznej Termin składania dokumentów: 2023-08-18, do godziny 14:00:00 I. Wymagania w stosunku do kandydatów: a. Wymagania niezbędne: 1) obywatelstwo polskie (w procedurze naboru mogą brać udział obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na

Czytaj więcej »
Skip to content